KIFAB och Hansa Bygg skapar möjligheter för framtidens Kalmar

Publicerad 2019-01-11

Kalmar växer. Fler invånare betyder fler barn. Behovet av ny förskola har därför vuxit fram under de senaste åren. I dag har avtalet signerats och nu står det klart att Hansa Bygg och Kifab tillsammans bygger förskola och bostäder på fastigheten Telemarken 1, Brofästet, när Linnéuniversitetet lämnar lokalerna.  Byggstart är planerad till månadsskiftet mars/april 2019.