Markreservation Tegelviken

Publicerad 2018-12-14

Kommunstyrelsen i Kalmar kommun beslutade 2018-12-04 att reservera ca 5 000 m2, del av fastigheten Tegelviken 2:4 för Hansa Bygg AB i syfte att i detaljplan utreda möjligheten att bebygga platsen med flerfamiljshus. 
Markreservationen föreslås gälla till och med 30 april 2019. Efter detta planera Kalmar kommun att markreservationen ska ersättas med ett markanvisningsavtal.