• HEM
  • ENTREPRENAD
  • BYGGSERVICE
  • PROJEKT
  • VISIONER
  • OM OSS
  • KONTAKTA OSS

HÅLLBARHET

I

Vår framgång och vår framtid bygger helt på vår förmåga att göra våra kunder nöjda. Vi vill ha de nöjdaste. Vi vet att för att få det måste vi se till varje enskild kunds förväntningar och behov.Sedan 2006 är Hansa Bygg är certifierat enligt FR 2000 – ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

Vår framgång och vår framtid bygger helt på vår förmåga att göra våra kunder nöjda. Vi vill ha de nöjdaste. Och vi vet att för att få det måste vi se till varje enskild kunds förväntningar och behov. Sedan 2006 är Hansa Bygg är certifierat enligt FR 2000 – ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

KVALITET

Kvalitet är ett ord som har många uttolkningar och lika många betydelser. Det som för vissa är en standard är hos andra förhöjd livskvalitet eller t.o.m. lyx. Allt utgår från individens förväntningar och utgångspunkt. För oss är kvalitet egentligen en framåtriktad process. Att ständigt lära och att återkoppla tillbaka till organisationen för att bli bättre. Att anamma ny teknik eller nya byggmetoder för att ständigt ligga i framkant. Men kvalitet kan också vara allt det ”mjuka”. Se detaljer, inte lämna något åt slumpen, komma i tid och hålla det vi lovar.

MILJÖ

Under 1900-talet började vi människor tyvärr förstöra vår miljö och samtidigt utarma jordens resurser. Nu måste vi alla hjälpas åt att vrida klockan rätt. Tar vi inte det ansvaret kommer vi inte att kunna se våra barnbarn i ögonen. Vi tar det ansvaret på stort allvar. Varje byggprojekt har sina ramar och specifika förutsättningar. Byggtekniskt, ekonomiskt, tids- och gestaltningsmässigt. Inom ramarna för varje projekt strävar vi alltid efter att välja de metoder och material som tar hänsyn till miljön. Men även runt om ett byggprojekt kan mycket göras för miljön. Tex samordnade transporter, smartare byggprocesser och avfallssortering.

HÄLSA OCH ARBETSPLATSSÄKERHET

En byggarbetsplats innehåller många potentiella riskmoment. Även om vi genom utbildning, skyddsutrustning och noggranna arbetsprocesser förhindrar incidenter, kan ändå olyckan vara framme. Trots tydliga rutiner och god arbetsmiljö. Oftast beror detta på den mänskliga faktorn. Kanske av trötthet, obetänksamhet, gena för att vinna lite tid och ibland av oaktsamhet. Därför arbetar vi både med att förebygga och förekomma. Här sätter vi en nollvision, ingen ska skada sig eller råka ut för en olycka. Allt annat är ett misslyckande. På Hansa Bygg talar vi ibland om ”Hansaandan”. Jobbar man i team ser man varandra. Ser man varandra värnar man också varandra. Och då kan olyckan hållas på avstånd. Hansaandan leder också till många andra positiva spinoffer; samvaro efter arbetstid, stolthet, arbetstrivsel och tillfällen till gemensam träning. En aktivitet som inte bara ökar hälsan utan också minskar skador, förslitningar och olyckor.

KOMPETENS

Vi ser kompetensutveckling som en självklar investering för att göra vår duktiga personal ännu bättre och redo att möta framtidens utmaningar. En investering som gagnar såväl före-taget som våra kunder.