Byggebo AB

Publicerad 2016-09-09

På kv Gripen 20 har det de senaste 35 åren varit parkeringsverksamhet. Innan det så var ett mejeri etablerat vilket revs ca 1981

Byggebo AB har för avsikt att uppföra lokaler för Hälsocentral, lokaler för Folktandvård samt 57 lägenheter med storlekar mellan 2 och 4 RoK fördelade på 2 huskroppar med två trapphus vardera. Ett parkeringsgarage uppförs med entré från Källgatan. Detta garage innehåller parkering för lägenheterna, personal Hälsocentral samt Folktandvård samt deras besökare. I detta plan finns även lägenhetsförråd, teknikrum, tvättstuga, miljörum mm.

Hälsocentralen förläggs i markplan plan 1 med entré från Köpmangatan och akutintag från Lilla Köpmangatan. Folktandvården förläggs på plan 2 med entré från Köpmangatan trapphus 3. Ovanliggande bostäder i plan 2-6 med entréer från Källgatan och Köpmangatan trapphus 1-2 och 4-5.

Objektet avser nybyggnad totalt med ca 10600 m² BTA fördelat på följande delar:

Källare/garage: ca 2600 m² BTA
Hälsocentral+ Folktandvård: ca 2700 m² BTA
Bostäder- 57 st lägenheter, ca 3327 m² BOA (OBS ej BTA)
Entreprenaden är uppdelat i två huvuddelar