Hansa Bygg organiserar för framtiden

Publicerad 2017-11-23

För att möta framtiden och komplettera den nuvarande kärnverksamheten med inriktning mot nya marknadssegment kommer Hansa Bygg att göra vissa förändringar i sin nuvarande organisation för att möta upp marknadens krav och förväntningar. 

Detta förändringsarbete ska resultera i att vi tillsammans blir ännu bättre på projektstyrning och att våra produktionsmetoder effektiviseras. Genom att successivt införa dessa förbättringsåtgärder tillsammans med våra kärnvärden kommer vi alla känna oss tryggare i vårt dagliga arbete och därmed också öka kundtillfredsställelsen. Vår gemensamma strävan ska vara att öka Hansa Byggs konkurrenskraft.

Ett första steg i detta förändringsarbete har varit att anställa en ny arbetschef för vår entreprenadverksamhet som heter Filip Malmerot.

Han kommer preliminärt att påbörja sin tjänst hos Hansa Bygg måndagen den 11 december. Vi hälsar Filip Malmerot välkommen till Hansa Bygg - Ett företag som bygger på förtroende!