Våra stora projekt

Ett litet urval av pågående- och slutförda projekt.

Pågående projekt

Kv Björken, Emmaboda

Vi bygger nya lokaler för landstingets verksamheter i Emmaboda, Kv Björken. Flexibla och funktionella lokaler som motsvarar landstingets mål om att bedriva en modern och patientcentrerad vård. Här ska mötet mellan människor ske i en hälsofrämjande miljö. Byggprojektet omfattar ca 4500 kvm i 4 plan och innefattar Hälsocentral Folktandvård Distriktsrehabilitering Öppenvårdsmottagning psykiatri Mödrahälsovård Barnhälsovård och Öppen förskola i kommunal regi. Uppdraget beräknas vara klart i januari 2019.

Kv Råstenen, Kalmar

Våren 2017 startade vi projektet Råstenen, etapp 1. Det är 36 nya hyresrätter som är belägna strax norr om Norra Vimpeltorpet och ett stenkast från Snurrom där den nya simhallen så småningom skall byggas. Lägenheterna som är 2 RoK samt 2,5 RoK är fördelat i två huskroppar. Fasaden kommer att beklädas med ett danskt tegel med grå, svarta och bruna inslag. Husen skall vara klara till Juni 2018.

Kv Gripen, Oskarshamn

På kvarteret Gripen (Mejeriplan) i Oskarshamn bygger vi nya lokaler i samarbete med Byggebo. På plan 1 till 3 kommer det byggas parkerings- garage, hälsovårdscentral och folktandvård. På plan 3-8 byggs 57 st lägenheter som är på 2 till 4 rum och kök. Total byggyta 10 600 m2. Byggprojektet beräknas vara klart i början av 2019.

Slutförda projekt

Nya Brandstationen Kalmar

Den nya brandstationen byggs på fastigheten Oxhagen 2:1, mellan Trafikverkets lokaler och E22. Entreprenaden omfattar även en ny serverhall för kommunens it-verksamhet. Total byggyta blir 6 000 kvadratmeter och byggtiden är satt till 16–18 månader. Totalkostnad för bygget beräknas till 130 miljoner kronor.

Mer om brandstationen på Facebook

Kv Kajalen Kalmar

1 juni 2015 påbörjades projektet "Kajalen". Mycket förberedelse och nu har bygget börjat på allvar - Följ vår resa under hela bygget. 

Höghuset beräknas bli cirka 50 meter högt och av de 84 lägenheterna kommer 28 stycken vara ettor, 42 stycken tvåor och 14 stycken treor

Mer om Kv Kajalen på Facebook
>

Rinkabyholms förskola

Påbörjades 2010, första projektet på Hansa Bygg för Anna och Anders, byggdes tillsammans med Kalmar kommuns HG Martinsson. Förskola i 6 avdelningar med möjlighet för tillbyggnad. Delad entreprenad på allt som allt ca 60 miljoner. Designen är en av de första projekten där Kalmarmodellen användes, en design som sedan har följt med Kalmar kommun.

Kv Stenbiten Kalmar

Wollinska Stiftelsen bygger igen. – Vi kallar det steg två, 28 nya lägenheter i ett projekt där vi tagit med oss det bästa från senaste bygget, säger Leif Gustavsson, VD på Wollinska stiftelsen.

Systembolaget Giraffen

Systembolaget på Giraffen behövde större yta både i form av lager och butiksyta. Hansa Bygg utförde detta på utförandeentreprenad. Att ha Systembolaget som kund var väldigt intressant eftersom de har väldigt genomgående rutiner för hur deras butiker ska se ut och stor vikt läggs på att man ska känna igen sig och hitta i butiken.