Kvalitet & Miljö

Vårt mål är att ha branschens nöjdaste kunder. Kvalitet, kompetens och miljötänkande är tre hörnstenar.

Sedan 2006 är Hansa Bygg är certifierat enligt FR 2000 – ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

Kvalitet

Kvalitet är ett ord många svänger sig med utan någon större eftertanke. För oss är det blodigt allvar. Med våra småländska värderingar är det en självklarhet.

Man behöver bara se på en småländsk stenmur för att påminnas om vad verklig kvalitet är (och envishet och framtidstro för den delen). Eller titta närmare på någon av alla röda stugor med vita knutar som för många är symbolen för Småland. Många av dem byggdes för hundratals år sedan, men står fortfarande kvar. Det är kvalitet.

Tekniken går framåt och byggmetoderna utvecklas. Där ska vi ligga i framkant, men kvaliteten ska vi aldrig tumma på. Den är en viktig del av vårt småländska DNA.

Miljö

Under 1900-talet började vi människor tyvärr förstöra vår miljö och samtidigt utarma jordens resurser. Nu måste vi alla hjälpas åt att vrida klockan rätt. Tar vi inte det ansvaret kommer vi inte att kunna se våra barnbarn i ögonen. Vi tar det ansvaret på stort allvar. Inom ramarna för varje projekt väljer vi därför de metoder och material som är bäst för miljön. Och vi strävar efter att samordna transporter och minimera resande. Att miljösortera på byggena ser vi som en självklarrhet.

Hälsa och säkerhet

Byggbranschen innehåller många potentiella risker. Därför är det vårt ansvar att alltid ta säkerhetsfrågorna på största allvar och förebygga eventuella olyckor. Vi ska också garantera en god arbetsmiljö och ge förutsättningar för trivsel och utveckling.

På Hansa Bygg talar vi om Hansaandan. Den är viktig för att svetsa samman våra team. Vi gör mycket tillsammans, och vi känner stolthet för vår arbetsplats och det vi uträttar. Det ökar trivseln. Många anställda tränar tillsammans vilket dessutom är bra för hälsan.

Kompetens

Vi ser kompetensutveckling som en självklar investering för att göra vår duktiga personal ännu bättre och redo att möta framtidens utmaningar. En investering som gagnar såväl företaget som våra kunder.