VÅRA PROJEKT

Vi skapar utrymmen för eftertanke

I

Vi är med och skapar framtidens Kalmar.  Här är ett axplock av våra aktuella och genomförda byggprojekt.

SKÄLBYVIKEN

Skälbyviken ger en unik möjlighet att bo centralt men ändå naturnära i egen villa. Närheten till havet och naturen ger fantastiska möjligheter till ett rikt frilufts– och kulturliv. Fastigheterna i Skälbyviken får ett skyddat läge utan genom-fartstrafik för ett tryggt och säkert boende. Du äger din egen villa på friköpt tomt och en gemensam samfällighetsförening sköter grönytor och gemensamma anläggningar. Projektet består av två parhus och sex friliggande villor, tre till fem rum och kök. Klart för inflyttning sommaren 2020.

NY FÖRSKOLA I BERGKVARA

På uppdrag av Torsås Bostads AB har Hansa Bygg uppfört en ny förskola i Bergkvara. Förskolan byggdes i en utmanande form med solcellsanläggning. Ytan om 1700 kvm innehåller sex avdelningar, tillagningskök och matsal. Utemiljön är en traditionell med angöring för hämtning och lämning av barn. Projektet överlämnades i april 2020.

TELEMARKEN 1

Kalmar växer. Fler invånare betyder fler barn. Behovet av ny förskola har därför vuxit fram under de senaste åren. Hansa Bygg AB och Kifab bygger nu tillsammans  förskola och bostäder på fastigheten Telemarken 1, Brofästet, när Linnéuniversitetet lämnar lokalerna. Projektet beräknas att vara klart maj 2020.

BJÖRKEN 1

26 april 2019 invigdes en ny hälsocentral i Emmaboda i fastigeheten Björken 1. Hansa Bygg var generalentreprenör och uppdragsgivaren Region Kalmar. I fastigheten inryms hälsocentral, folktandvård, distriktsrehabilitering, mödrahälso-vård, barnhälsovård, öppen förskola och Öppen-vårdsmottagning psykiatri. Fastigheten stod klar i januari 2019 och är ca  4500 kvm stor.  

TOLVMANNAGATAN

Just nu pågår arbetet med uppförande av hyresfastigheter på Tolvmannagatan i Kalmar. Uppdragsgivare är Kalmarhem och fastigheterna inrymmer inte mindre än 86 lägenheter fördelat på  ettor, tvåor, treor och fyror med tillhörande förråd. På taket av varje fastighet kommer solceller att installeras för att göra husen ännu mer energieffektiva. Projektet ska vara färdigställt första kvartalet 2022.  

Vi skapar utrymmen
för viktiga möten

Vi skapar utrymmen
för trygghet

KALMAR BRANDSTATION

2015 fick Hansa Bygg uppdraget att bygga Kalmars nya brandstation. Ni som är pålästa vet att företaget krigade en hel del för att ta hem det kontraktet. Så här i efterhand är vi extra stolta över att Hansa Bygg på ett konkret sätt har bidragit till att ge våra hjältar en bättre arbetsmiljö och bra förutsättningar att kunna fortsätta att utföra sitt viktiga arbete.

Vi skapar utrymmen
för egentid

KALMAR HEM

På uppdrag av Kalmarhem genomförde Hansa Bygg 2019 stambyte och renovering av 204 badrum i kvarteret Konvaljen. I samband med arbetet renoverades också kök och värme-system.

DJURÄNGSSKOLAN

Under 2018–2019 uppförde vi nya Djurängsskolan, på uppdrag av Kalmar Kommun. Byggnaden är på 4200 kvadratmeter och inhyser bland annat klassrum, förskoleavdelningar, grupprum, slöjd-salar och en stor matsal med tillagningskök. Hansa Bygg har även anlagt skolgården. Materialvalen är väl genomtänkta och vi har försökt att enbart använda oss av material som finns i miljö-databasen SundaHus.

DJURÄNGSSKOLAN

Under 2018–2019 uppförde vi nya Djurängs-skolan, på uppdrag av Kalmar Kommun. Bygg-naden är på 4200 kvadratmeter och inhyser bland annat klassrum, förskoleavdelningar, grupprum, slöjd-salar och en stor matsal med tillagningskök. Hansa Bygg har även anlagt skolgården. Material-valen är väl genomtänkta och vi har försökt att enbart använda oss av material som finns i miljö-databasen SundaHus.

Vi skapar utrymmen
för spaning

Vi skapar utrymmen
för vackra leenden

MONTE CAVALLO ÖVERLÄMNAT

I samarbete med Riksbyggen har vi på Hansa Bygg uppfört Bonum Brf Cavallo. Ett projekt om 29 bostadsrätter där målgruppen är de som fyllt 55 år. Projektet slutfördes under mars månad och överlämnades med ett felfritt besiktingsprotokoll, vilket vi på Hansa Bygg är mycket stolta över.  

Vi skapar utrymmen
för lekfullhet