• HEM
 • ENTREPRENAD
 • BYGGSERVICE
 • PROJEKT
 • VISIONER
 • OM OSS
 • KONTAKTA OSS
 • HEM
 • ENTREPRENAD
 • BYGGSERVICE
 • PROJEKT
 • VISIONER
 • OM OSS
 • KONTAKTA OSS

VÅRA PROJEKT

Vi skapar utrymmen för eftertanke

TOLVMANNAGATAN

I samband med månadsskiftet mars-april 2022 överlämnades hyresfastigheterna på Tolvmannagatan till Kalmarhem.

Fastigheterna inrymmer inte mindre än 86 lägenheter fördelat på  ettor, tvåor, treor och fyror med tillhörande förråd. På taket av varje fastighet kommer solceller att installeras för att göra husen ännu mer energieffektiva.

Vi skapar utrymmen
för spaning

HEMVÄRNET
Hansa Bygg har uppfört, på uppdrag av Kalmarhem, ett vårdboende om 60 rum. Arkitekt är Anneli Samuelsson och boendet om 6000 kvadratmeter är färdigställt och överlämnat till Kalmarhem

GENOMFÖRDA PROJEKT

I

MONTE CAVALLO ÖVERLÄMNAT

I samarbete med Riksbyggen har vi på Hansa Bygg uppfört Bonum Brf Cavallo. Ett projekt om 29 bostadsrätter där målgruppen är de som fyllt 55 år. Projektet slutfördes under mars månad och överlämnades med ett felfritt besiktingsprotokoll, vilket vi på Hansa Bygg är mycket stolta över.  

Vi skapar utrymmen
för lekfullhet

SKÄLBYVIKEN

Skälbyviken ger en unik möjlighet att bo centralt men ändå naturnära i egen villa. Närheten till havet och naturen ger fantastiska möjligheter till ett rikt frilufts– och kulturliv. Fastigheterna i Skälbyviken får ett skyddat läge utan genom-fartstrafik för ett tryggt och säkert boende. Du äger din egen villa på friköpt tomt och en gemensam samfällighetsförening sköter grönytor och gemensamma anläggningar. Projektet består av två parhus och sex friliggande villor, tre till fem rum och kök. Det blev klart för inflyttning  lagom till midsommar 2020.

NY FÖRSKOLA I BERGKVARA

På uppdrag av Torsås Bostads AB har Hansa Bygg uppfört en ny förskola i Bergkvara. Förskolan byggdes i en utmanande form med solcellsanläggning. Ytan om 1700 kvm innehåller sex avdelningar, tillagningskök och matsal. Utemiljön är en traditionell med angöring för hämtning och lämning av barn. Projektet överlämnades i april 2020. Invigning skedde i september av kommunalrådet i Torsås kommun.

TELEMARKEN 1

Kalmar växer. Fler invånare betyder fler barn. Behovet av ny förskola har därför vuxit fram under de senaste åren. Hansa Bygg AB och Kifab har tillsammans byggt förskola och bostäder på fastigheten Telemarken 1, Brofästet, när Linnéuniversitetet lämnade sina lokaler.

Projektet överlämnades i juni 2020.

Vi skapar utrymmen
för viktiga möten

Vi skapar utrymmen
för egentid

KALMAR HEM

På uppdrag av Kalmarhem genomförde Hansa Bygg 2019 stambyte och renovering av 204 badrum i kvarteret Konvaljen. I samband med arbetet renoverades också kök och värme-system.

BJÖRKEN 1

26 april 2019 invigdes en ny hälsocentral i Emmaboda i fastigeheten Björken 1. Hansa Bygg var generalentreprenör och uppdragsgivaren Region Kalmar. I fastigheten inryms hälsocentral, folktandvård, distriktsrehabilitering, mödrahälso-vård, barnhälsovård, öppen förskola och Öppen-vårdsmottagning psykiatri. Fastigheten stod klar i januari 2019 och är ca  4500 kvm stor.  

Vi skapar utrymmen
för vackra leenden

DJURÄNGSSKOLAN

Under 2018–2019 uppförde vi nya Djurängsskolan, på uppdrag av Kalmar Kommun. Byggnaden är på 4200 kvadratmeter och inhyser bland annat klassrum, förskoleavdelningar, grupprum, slöjd-salar och en stor matsal med tillagningskök. Hansa Bygg har även anlagt skolgården. Materialvalen är väl genomtänkta och vi har försökt att enbart använda oss av material som finns i miljö-databasen SundaHus.

KALMAR BRANDSTATION

2015 fick Hansa Bygg uppdraget att bygga Kalmars nya brandstation. Ni som är pålästa vet att företaget krigade en hel del för att ta hem det kontraktet. Så här i efterhand är vi extra stolta över att Hansa Bygg på ett konkret sätt har bidragit till att ge våra hjältar en bättre arbetsmiljö och bra förutsättningar att kunna fortsätta att utföra sitt viktiga arbete.

Vi skapar utrymmen
för trygghet

I

Vi är med och skapar framtiden.  Här är ett axplock av våra aktuella och genomförda byggprojekt.

Bågskytteskolan Rinkabyholm
Just nu pågår arbetet med Bågskytteskolan i Rinkabyholm för Kalmars planerade nya stadsdel Södra staden. Kontraktet är värt 91 miljoner kronor och bygget ska vara klart i god tid innan skolstarten höstterminen 2022.  

THE OAK

Under april månad startar vi upp byggnationen av The Oak på Ekerum, Öland. 69 bostadsrätter  kommer att uppföras i två etapper.
Vi beräknas vara färdiga med första etappen till semestern 2023. Helt klara är vi någon gång under våren 2024.

 

Vi skapar utrymmen för en bättre träff!

HANSA ACTIVE ARENAUnder decmeber månad 2021 färdigställde vi Hansa Active Arena. Med padelbanor, golfsimuatorer, konferens-möjligheter, gym och bistro skapades Kalmars största mötesplats.

 

I

 

MÄTAREN

Nu startar byggnationen av åtta  genomtänka villor i familjevänliga Fjölebro! Villorna kommer att stå färdiga till sommaren 2023 och bjuder på en hög standard och ett enkelt och bekvämt boende för alla generationer.

Läs mer på:

www.erikolsson.se/bostader-till-salu 

Vi skapar utrymmen för spring i benen.