• HEM
  • ENTREPRENAD
  • BYGGSERVICE
  • PROJEKT
  • VISIONER
  • OM OSS
  • KONTAKTA OSS

Som byggföretag vill vi skapa möjligheter inför framtiden genom det vi kan allra bäst – uppföra hållbara hus och byggnader som vi kan vara stolta över, och som ger mervärden för människor och miljö.

Men vi vill också bidra till en positiv samhällsutveckling på andra sätt. Samhällsengagemang är ett av de viktigaste.

Genom att stötta organisationer, projekt och aktiviteter som gagnar dem som bor här kan vi göra Kalmar och andra orter vi verkar på bättre och attraktivare. På så sätt kan vi bidra till att Kalmar kan växa. Och växer Kalmar skapar det också förutsättningar för oss, och andra företag här, att växa.Det tycker vi låter som en bra affär.

ETT SÄTT ATT BETALA TILLBAKA

De projekt vi stöttar ska bidra till att öka förtroendet för Hansa Bygg, ge oss positiv uppmärksamhet och stärka vårt varumärke. Men vi har inga illusioner om att vårt samhälls-engagemang ska ge oss direkt ekonomisk nytta.Vi ser det snarare som ett sätt att betala tillbaka till Kalmarregionen. Det är i Kalmar vi har kunnat skapa ett framgångsrikt företag, det är här vi och våra medarbetare lever sina dagliga liv. Därför är det inte mer än rätt att vi använder en del av vår vinst till att stötta föreningar och verksamheter som gör vår stad bättre.  

VI HJÄLPER TILL ATT STÄDA KALMAR

Hansa Bygg är samarbetspartner till städprojektet Ett rent Kalmar.  Syftet är naturligtvis att få en bättre boendemiljö, en renare omgivning, ett attraktivare besöksmål. Under den årliga städ-dagen, som genomfördes runt Norrlidsslingan, samlades bland annat 1000 liter plast, 1100 liter brännbart och 1500 fimpar in.

FOTBOLL MED HJÄRTAT

Vi stöttar Kalmar FF. En anrik förening med elit- såväl som ungdomssatsningar.
Föreningen arbetar med projektet "Fotboll med hjärtat", ett utbildningspaket för ungdomstränare som vänder sig till barn- och ungdoms-föreningar/lag i vår region. Projektet vänder sig till alla ungdomslag och vill stimulera och utveckla flick- och pojkfotbollen. Tränare som tränar lag med funktionsnedsättningar ska självklart be-handlas på samma sätt och erbjuds också utbildningspaket.

VI STÖTTAR ER

Vi tror på respekt, engagemang och framtidstro. Delar ni samma kärnvärden som Hansa Bygg? Skicka då in en ansökan.

Allmän information

Hansa Bygg behandlar inkomna ansökningar i samband med budgetarbetet. Alla sponsorsåtaganden regleras av avtal som upprättas mellan Hansa Bygg och sponsortagaren.

Hansa Bygg sponsrar inte:

- Aktiviteter och projekt som strider mot Hansa Byggs värderingar – till exempel när det gäller människosyn och miljöhänsyn,

- aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller generera badwill,

- projekt eller aktiviteter som skadar människor och/eller miljö,

- politiska eller religiösa organisationer.  

Personuppgifter

Hansa Bygg behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.